twitter facebook

Budgetmaatje Fryslân: maatjeswerk op maat
Budgetmaatje Fryslân is een project waarbij vrijwilligers mensen ondersteunen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Budgetmaatjes zijn getraind om op een laagdrempelige en persoonlijke manier hulp te bieden aan mensen met financiële problemen.

prev next
Budgetmaatje Fryslân
Budgetmaatje Fryslân

> Wat

In het project Budgetmaatje Fryslân kunnen mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken, gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Het Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën.

> Voor wie

• mensen die moeite hebben met hun financiële administratie, schulden hebben of hierin dreigen te raken. (Er moet wel uitzicht op zijn dat de hulpvrager het uiteindelijk (weer) zelf kan. En de hulpvrager moet bereid zijn zelf aan zijn/haar situatie te willen werken.)

• vrijwilligers die affiniteit hebben met (financiële) administratie en die 1 dagdeel in de week beschikbaar zijn.

Budgetmaatje Fryslän

Hoe

Gedurende 1 dagdeel per week kan een Budgetmaatje ondersteuning bieden aan een hulpvrager, en hem of haar helpen zijn financiën op orde te krijgen. Het kan gaan om steun in de aanloop naar of tijdens een traject van schuldsanering, maar ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden. Het bevorderen van de ...

Budgetmaatjefryslân

Waar

Het Budgetmaatje biedt sociale en praktische ondersteuning in principe bij de hulpvrager thuis, maar een maatje kan ook een keer meegaan, naar het loket van een instantie of naar een keukentafelgesprek.  Dat wordt allemaal getraind in de opleiding tot ...