twitter facebook

Budgetmaatje Fryslân: maatjeswerk op maat
Budgetmaatje Fryslân is een project waarbij vrijwilligers mensen ondersteunen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Budgetmaatjes zijn getraind om op een laagdrempelige en persoonlijke manier hulp te bieden aan mensen met financiële problemen.

Hoe

Budgetmaatje Fryslân

  • Gedurende 1 dagdeel per week kan een Budgetmaatje ondersteuning bieden aan een hulpvrager, en hem of haar helpen zijn financiën op orde te krijgen. Het kan gaan om steun in de aanloop naar of tijdens een traject van schuldsanering, maar ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden.
  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hulpvrager staat in dit project voorop. Budgetmaatje Fryslân richt zich niet alleen op het ordenen van de financiële administratie. De maatjes steunen ook mensen met schulden die willen proberen niet opnieuw  in financiële schulden te geraken. Met steun van een maatje werken ze aan financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager. De hulpvrager blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar financiën.
  • Wanneer er sprake is van schuldhulpverlening wordt samengewerkt met professionele schulddienstverlening.
  • Zodra een vrijwilliger zich heeft aangemeld volgt een intakegesprek met de projectcoördinator. Voordat een vrijwilliger als Budgetmaatje aan de slag kan gaan ontvangt hij of zij een verplichte training van 2 dagen of 4 dagdelen. Tevens is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist om maatje te kunnen worden.
  • De maatjes krijgen in hun werk ondersteuning door een beroepskracht. Iedere zes á zeven weken is er een verplichte intervisiebijeenkomst voor de maatjes.
  • Bij een hulpvrager die ondersteuning wil van een Budgetmaatje, gaat één van de projectcoördinatoren op huisbezoek voor meer informatie en intake. De projectcoördinator stelt maatje en hulpvrager tijdens een koppeling bij de hulpvrager thuis aan elkaar voor.
  • Het maatje blijft gekoppeld aan de cliënt zolang als nodig is, maar met een maximum duur van 2 jaar. Gedurende het begeleidingstraject rapporteert het Budgetmaatje maandelijks aan zijn of haar eerst aanspreekbare projectcoördinator over de voortgang.
  • Gemiddeld duurt een koppeling een half jaar. In overleg kan tot verlenging worden overgegaan.